Code Week õpitoad 20. oktoobril

Üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week raames korraldame laupäeval, 20. oktoobril kooli digisünnipäeva õpitoad järgnevalt:

10.00 - 11.30 Perepäev Lego Mindstorms robotitega. Paralleelselt toimuvad Kuusalu Keskkooli vanas võimlas kaks õpituba: ehitame Lego Mindstorms EV3 roboteid ja programmeerime neid liikuma. Õpituppa ootame 10-16-aastaseid õpilasi koos vanematega. Rühma suurus on kuni 12 õpilast. Töötuba viivad läbi õpetajad Viive Abel ja Urmas Mark. Registreeri: I töötuba ja II töötuba.

12.00-13.30 Õpituba "Perepäev väikeste robotitega" Kuusalu Keskkooli vanas võimlas. Kasutame väikeseid BlueBot roboteid ja kilematti. Lapsed joonistavad koolitee pildid, mida mööda väike robot sõidab kooli. 
Õpituppa ootame 5-9-aastaseid lapsi koos vanematega. Juhendab õpetaja Viive Abel. Rühma suurus on kuni 15 last. Registreerimisel palume vanemate abi. Registreerimise link.

12.00 - 13.30 Õpituba "Perepäev 3D digikunstiga" toimub Kuusalu Keskkooli arvutiklassis. Disainime programmiga Tinkercad kingituse kooli sünnipäevaks. Parimad 3D mudelid prindime välja 3D printeriga. Eeldatav osalejate arv on 15 õpilast vanuses 10-16 aastat. Õpituba viib läbi juhendaja Urmas Mark. Registreerimise link.

Ootame aktiivset osavõttu kooli digisünnipäeva õpitubadest!

Digiõppepäev 20. oktoobril

Laupäeval, 20. oktoobril on koolis digiõppepäev.

5.-12. klassides on teemaks „Meie kooli 100 lugu“. Selleks paneb iga 5.- 12. klassi õpilane kirja oma loo, mis on seotud meie kooliga. Lugu võib olla seotud näiteks klassi- või kooliüritustega, tundidega, klassi- või koolikaaslastega, õpetajatega, koolitöötajatega, koolimajaga ja nii edasi.

Loo võib õpilasele jutustada ka ema-isa või vanaema-vanaisa, kes on käinud meie koolis.
Õpilane saadab loo oma klassijuhatajale. Edasi selgitavad klassid välja vähemalt kümme parimat lugu oma klassist ja saadavad need 15. novembriks huvijuhile. Lugudest paneme kokku kogumiku "Kuusalu kooli 100 lugu".

1.-4. klasside õpilased kaardistavad digiõppepäeva raames ohukohti koolis ja kooli ümbruses.

„Kus ja kuidas ennetada ohtu?“
MÄRKA koolimajas ja koolimaja ümbruses võimalikke ohtlikke kohti.
PILDISTA see koht üles.
SELGITA miks valisid selle koha. Kuidas vältida ohtlikku olukorda?
SAADA foto koos selgitusega klassijuhataja meilile hiljemalt 01. novembriks 2018.

CodeWeek raames toimuvad laupäeval, 20. oktoobril kooli digisünnipäeva õpitoad kell 10.00 kuni 14.00. Õpitoas osalemiseks on vajalik eelregistreerumine!

Kuusalu 15.02.2018 nr 2-9/ 43

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

1. Avaldada kiitust eduka esinemise eest maakondlikul bioloogiaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Ako Randmaa (IX b klass) I koht
Joanna Roopa (VIII b klass) VI koht
Kustav Prants (IX a klass) VII koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor