Kuusalu Vallavolikogu muutis valla hariduspreemia määramise korda.
Uus kord jõustus 5. septembrist ja on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/410052014032
Olulisemad muudatused on:
1) tunnustatavate ringi laiendati, asendades kõikjal määruses sõna „õpetaja“ „haridustöötajaga“;
2) taotluste esitamise tähtaeg on 20. september.
Kõik 20. septembriks esitatud kandidaadid saavad tunnustatud 5. oktoobril Kuusalu rahvamajas toimuval õpetajate päeva tähistamisel.
Kandidaate saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused ja asutused. 

Valla hariduspreemia saaja valitakse välja komisjoni poolt 15. detsembriks ja antakse üle jaanuari algul toimuval Kuusalu valla tänupeol.