Lapse tervisemure märkamine ja mõistmine: depressioon

Hea lapsevanem!
Õpilased on andnud meile märku neile olulisest valdkonnast ja see on depressioon. Lisaks noortele pakume võimalust sellest teemast rohkem teada saada ka lapsevanematele!
Ootame teid teisipäeval, 26. märtsi õhtul kell 18.00 Kuusalu Keskkooli aulasse lastevanematele ja õpetajatele mõeldud loengule "Lapse tervisemure märkamine ja mõistmine: depressioon"
Loengus avatakse, kuidas:
- märgata depressioonisümptomeid noortel;
- käib depressiooni ravi ning taastumine;
- teha vahet teisme-eaga kaasnevatel paratamatustel ja vaimse tervise probleemidel;
- pakkuda lapsele tuge vaimse tervise võitlustes.
Arutlustele avatud loengut viib läbi Peaasi.ee koolitaja ja Tartu Ülikooli doktorant Merle Purre. Olulise panuse loengule annavad Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise noored liikmed, kes avavad isiklikke kogemusi võitlustest depressiooniga ning vaatenurki sellest, millist tuge saab pakkuda toetav lapsevanem.

1. R, 27. novembril on esimese trimestri hinnete panemise tähtaeg.
2. E-R, 16.-20. novembril toimub võõrkeelte nädal.
3. Mälumängu „Kuldne Rihukas“ käesoleva õppeaasta esimene voor toimub R, 27. novembril lugemissaalis. Mälumängu viivad läbi õpetajad Merja Rumm ja Karin Tensing, igast klassist osaleb üks neljaliikmeline võistkond järgmistel aegadel:
4. tund: V-VIII klassid
5. tund: IX-XII klassid
4. Meenutame, et koolis ja spordikeskuses kadunud ja unustatud asju saab kätte majandusjuhatajalt ja spordikeskuse administraatorilt.
5. Selle nädala kolmapäeval toimub projekti „Join us, support me!“ koosolek.
6. T, 17. novembril kell 8.55 algab kontsert „Klaveriloomad“ I-IV klasside õpilastele.
7. K, 18. novembril alates kell 10.45 viibivad I klassid õppekäigul.
8. N, 19. novembril pärast 2. tundi läheb II a klass õppekäigule.
9. R, 20. novembril alates kell 12.00 viibib IV a klass tantsulaagris.
10. Viive Abel viibib R, 20. novembril koolitusel.
11. Vello Sats viibib R, 20. novembril Eesti Koolijuhtide Ühenduse 25. aastapäeva üritustel.