Lapse tervisemure märkamine ja mõistmine: depressioon

Hea lapsevanem!
Õpilased on andnud meile märku neile olulisest valdkonnast ja see on depressioon. Lisaks noortele pakume võimalust sellest teemast rohkem teada saada ka lapsevanematele!
Ootame teid teisipäeval, 26. märtsi õhtul kell 18.00 Kuusalu Keskkooli aulasse lastevanematele ja õpetajatele mõeldud loengule "Lapse tervisemure märkamine ja mõistmine: depressioon"
Loengus avatakse, kuidas:
- märgata depressioonisümptomeid noortel;
- käib depressiooni ravi ning taastumine;
- teha vahet teisme-eaga kaasnevatel paratamatustel ja vaimse tervise probleemidel;
- pakkuda lapsele tuge vaimse tervise võitlustes.
Arutlustele avatud loengut viib läbi Peaasi.ee koolitaja ja Tartu Ülikooli doktorant Merle Purre. Olulise panuse loengule annavad Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise noored liikmed, kes avavad isiklikke kogemusi võitlustest depressiooniga ning vaatenurki sellest, millist tuge saab pakkuda toetav lapsevanem.

1. E, 30. novembril on advendihommik. 1. tunni alguses kuulame kooliraadiost advenditervitust.
2. T, 1. detsembril esimese tunni ajal toimub aulas küünlavalguskontsert VIII – XII klasside õpilastele.
3. Esimese trimestri lõpetamisest:
- Trimestrihinded panna välja R, 27. novembriks kella 14.00-ks.
- Klassijuhatajatel esitada õppealajuhatajale trimestri kokkuvõte E, 30. novembril kella 12.00-ks.
- Õppenõukogu koosolek toimub T, 1. detsembril algusega kell 14.00 lugemissaalis.
4. Koolibussid väljuvad T, 1. detsembril kooli juurest kell 14.00
5. 23.-27. novembril toimub matemaatikanädal. Gümnaasiumiosa olümpiaad toimub T, 24. novembril 3. - 4. tunni ajal.
6. VIII klassi loovtööde juhendajate koosolek toimub K, 25. novembril peale 4. tundi geograafiaklassis.
7. XII klassi majandusõppe õpetaja on Kadri Idavain.
8. 17. veebruaril toimub Kolga koolis õpilaste ettevõtluspäev.
9. Kooli tervisenõukogu koguneb E, 7. detsembril 8. tunni ajal õpetajate toas.
10. Kooli hoolekogu uus koosseis tuleb kokku N, 26. novembril kell 18.00.
11. R, 27. novembril 4. - 5. tunni ajal toimub aulas I-IV klasside õpilaste karneval.
12. R, 27. novembril algusega kell 14.00 toimub Õpilasesinduse filmiklubi avaüritus. Näidatakse dokumentaalfilmi „Millises maailmas me elame?“
13. R, 27. novembril alates 2. tunnist on VII a klass õppekäigul Tallinnas.