1. Tänu matemaatikaõpetajatele põneva ja hariva matemaatikanädala korraldamise eest.
2. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele: kool võitis Harju maakonna koolide rahvastepalli rändkarika.
3. Tänan kõiki klassiõpetajaid, abiõpetajaid, tantsuõpetajaid ja muusikaõpetajat toreda algklasside õpilaste karnevali eest. Suur tänu õpetajatele Hegne Kibuvitsale, Pille Pandile ja Kaja-Astrid Reiskale suure töö eest karnevali ettevalmistamisel ja selle lustliku läbiviimise eest.
4. 25. ja 26. veebruaril 2016 ei toimu õppetööd kooli ruumides.
5. N, 10. detsembril algusega kell 15.00 toimub lugemissaalis õpilaskodu koosolek.
6. T, 1. detsembril ei toimu seoses lühendatud koolipäevaga pikapäevarühma toitlustamist.
7. Järgmisel õppeaastal I klassi tulevate laste vanemate koosolek toimub 6. juunil 2016.
8. Kooli uuel hoolekogul oli esimene koosolek N, 26. novembril. Hoolekogu esimeheks valiti Heigo Vija, aseesimeheks Heidi Edela. Hoolekogu liikmete kontaktandmed on kooli kodulehel.
9. Pikapäevarühma toidu maksumuseks alates 1. jaanuarist 2016 on 60 senti.
10. Projektis „Join us, support me!“ osaleda soovivate õpilaste nimekirja täiendatakse.
11. Algklasside õpilased valmistavad sel nädalal Kuusalu Vallavalitsuse palvel jõulukaarte ja järgmisel nädalal küpsetavad piparkooke.
12. N, 17. detsembril algusega kell 18.00 toimub V-XII klasside õpilaste aastalõpupidu ja R, 18. detsembril algusega kell 18.00 jõulukontsert.
13. T, 8. detsembril toimub V klasside õpilaste õppekäik.
14. K, 9. detsembril toimub VII b klassi õpilaste õppekäik Tallinna.
15. T, 1. detsembril viibib Viive Abel koolitusel.