Lapse tervisemure märkamine ja mõistmine: depressioon

Hea lapsevanem!
Õpilased on andnud meile märku neile olulisest valdkonnast ja see on depressioon. Lisaks noortele pakume võimalust sellest teemast rohkem teada saada ka lapsevanematele!
Ootame teid teisipäeval, 26. märtsi õhtul kell 18.00 Kuusalu Keskkooli aulasse lastevanematele ja õpetajatele mõeldud loengule "Lapse tervisemure märkamine ja mõistmine: depressioon"
Loengus avatakse, kuidas:
- märgata depressioonisümptomeid noortel;
- käib depressiooni ravi ning taastumine;
- teha vahet teisme-eaga kaasnevatel paratamatustel ja vaimse tervise probleemidel;
- pakkuda lapsele tuge vaimse tervise võitlustes.
Arutlustele avatud loengut viib läbi Peaasi.ee koolitaja ja Tartu Ülikooli doktorant Merle Purre. Olulise panuse loengule annavad Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise noored liikmed, kes avavad isiklikke kogemusi võitlustest depressiooniga ning vaatenurki sellest, millist tuge saab pakkuda toetav lapsevanem.

1. Tänu õpetajatele Margus Keermale, Ingrit Keermale, Margit Jäetmale, Sergo Treufeldile, Maria Treile ja Marianne Seimannile õpilastega järjekindla ja tulemusrikka töö eest. Meie kool võitis 2015.a. Harjumaa koolidevahelises kompleksarvestuses esimese koha. Meie kool saavutas esimese koha teatesuusatamises, murdmaateatejooksus ja rahvastepallis, teise koha võrkpallis ja korvpallis, kolmanda koha jalgpallis ja ujumises ning neljanda koha kergejõustikus.
2. Helkurite hekk ootab helkureid!
3. Ainesektsioonide juhatajate nõupidamine toimub K, 16. detsembril 6. tunni ajal.
4. K, 9. detsembril viibivad mälumängu „Kuldne Rihukas“ eelmise õppeaasta preemiasõidul Tallinna Lennusadamasse IX b ja XII b klasside võistkonnad.
5. N, 10. detsembril toimub 8. tunni ajal lugemissaalis õpilaskodu koosolek.
6. Kooli 2018. aasta tegevuskava läheb arutelule Õpilasesindusse.
7. Koolitöötajate tervisepäevad toimuvad 22.-24. jaanuaril 2016.
8. Kool osaleb käesoleval nädalal rahvusvahelises programmeerimist tutvustavas kooditunnis. Eestikeelne materjal on internetilehel www.code.org.
9. II ja III klasside õpilaste nupukate ringi tunnid toimuvad sel nädalal arvutiklassis, edaspidi klassis nr 135 (kunstiklass).
10. E, 7. detsembril otsustatakse loosi teel, millised õpilased sõidavad projekti „Kaasava hariduse võimalused spordi ja muusika näitel“ raames Slovakkiasse.
11. Õppekäikudel viibivad:
- K, 9. detsembril VII b klass Tallinnas;
- N, 10. detsembril II a, b, ja c klassid Vargamäel;
- R, 11. detsembril I a, b ja c klassid alates kell 9.30;
- E, 14. detsembril I d klass Tallinnas.
12. Aili Kontus viibib koolitusel K, 9. detsembril.
13. Margit Vunk viibib koolitusel R, 11. detsembril.