Esmaspäev, 23.03. Koduõppe kuuenda päeva kokkuvõte
• Kui keegi koolitöötajatest on haiguslehel, siis teatab ta sellest vastavalt Sirje Paunelile, Kadri Idavainule, Aili Kontusele või Piia Palge-Lepikule.
• Kooli mänguväljakute, välijõusaali ja skatepargi kasutamine ei ole soovitatav seoses praegusel ajal kehtivate nõuetega.
• Palve lapsevanematele: palun hoidke lapsi kodus või suunake vaba aega veetma loodusesse. Vältida tuleb kogunemisi mänguväljakutel ja teistes ühistes vaba aja veetmise kohtades.
• Õpetajad otsustavad õpilaste töödele tagasiside andmise mahu ja intervalli üle. Ei pea personaalset tagasisidet andma õpilase iga töö eest – see käib õpetajale üle jõu. Märksõnadeks on mõistlikkuse piires, olukorrast lähtumine ja vajalikkus. (Ka tavaolukorras koolis käies ei saa õpilane/ lapsevanem tagasisidet kogu õppetegevuse kohta.)
• Õpilastele/ lapsevanematele: kui tekkib mingi õppimisega seotud küsimus (ei saa aru eKooli sissekandest, ei oska ülesannet lahendada vms), tuleb ühendust võtta aineõpetajaga.
• Viive Abel teeb eKoolile ettepaneku lisada uus funktsioon, kus aineõpetajad näeksid õpilase põhiselt, kui palju on õpilasele kõikides ainetes kokku ülesandeid antud. Nii saab iga aineõpetaja kohandada enda poolt antud tööde kogust.
• Üleskutse aineõpetajatele: tehke oma aine raames omavahel koostööd tundide ettevalmistamises, materjalide loomises, tundide läbiviimises. Väheneb koormus ja koostöö on alati hea.
• Info ringijuhendajatele: praegu on õppetöö esmatähtis, ringitööd ei toimu.
• Kõik õpetajad, kes on tundnud muret kooli jäänud lillede pärast: Võtke palun ühendust Sirje Pauneliga (tel. 5280675), kes kogub lilled kokku. Nende eest hakkab hoolitsema öövalvur Signe Jõgi.
Olge hoitud!
Juhtkond