Rahvusvaheline UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti veebiviktoriin toimus novembris-detsembris 2021, viktoriini siduvaks teemaks oli “Kliimamuutused ja ränne”. Kuusalu Keskkoolist oli arvukas osavõtt, 179 osalejat, ülesandeid lahendasid 6.-9. klasside õpilased bioloogia ainetundides.
Meil on hea meel teada anda, et mitmed meie kooli õpilased saavutasid väga häid tulemusi.
Maksimaalsest punktisummast 5 punkti vähem kogusid lausa kaheksa 10-13a vanuserühma õpilast!
Kuna auhindade hulk oli piiratud, siis tõmmati loosi ja seekord naeratas loosiõnn 6. klassi õpilasele Karmen Rekkale. Palju õnne!
Õpilast autasustatakse mahetoodetega ning talle pakutakse võimalust olla töövarjuks teadlasele või külastada teaduskeskust 2022. aasta suvel.
Kuusalu Keskkool on UNESCO ühendkoolide võrgustiku (sh Läänemere Projekti) aktiivne liige, projekti koordineerib õpetaja Eve Sarap.
Kõik viktoriini küsimused ja õiged vastused on leitavad Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/veebiviktoriin/

Suur tänu kõigile osalejatele!

BSP logo