Tulekahju korral tegutsemise plaan on asutuse töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse hoone tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ja skeemidest.

Käeolev tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud Siseministri määruse nr. 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ alusel.

ftype pdf Tulekahju korral tegutsemise plaan