Prindi
Kategooria: Huvitegevus

Kooli klassi- ja koolivälist tööd koordineerib huvijuht koostöös direktsiooni, klassijuhatajate, aineõpetajate ja õpilasomavalitsusega.

Huvitegevus jaguneb järgmiselt: