KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 30.11.2016 nr 2-9/ 27

Kiitus


Avaldan kiitust 1.a klassi õpilasele Ken Kristofer Preesile kiire ja oskusliku tegutsemise eest, millega ta hoidis ära õnnetuse kaasõpilasega.

Vello Sats
Direktor