1. Tänu kõigile, kes aitasid kaasa eelmisel nädalal toimunud projektiürituste ja -tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
2. Tänu õpetaja Viive Abelile õpilaste hea ettevalmistamise eest vabariiklikuks koolinoorte võistlusmänguks "Nutikalt netis". Meie kooli võiskond saavutas finaalis II koha.
3. Tänu I-IV klasside õpetajatele ja tantsuõpetajatele ilusa kevadballi eest. Suur tänu balli korraldajatele, IV klasside õpetajatele Liivi Vainule, Margit Vungile ja Hiie Kikkasele.
4. Tänu õpetaja Ene Uibole õpilaste hea ettevalmistamise eest maakondlikuks geograafia teemapäevaks. Meie kooli võistkond saavutas IV-V koha.
5. Tänu õpetajatele Merja Rummule ja Karin Tensingule põneva ja hariva V-XII klasside mälumängu „Kuldne Rihukas“ korraldamise eest käesoleval õppeaastal.
6. Tänu klassiõpetajatele põneva ja hariva I-IV klasside õpilaste mälumängu „Kuldne Kakupoeg“ läbiviimise eest käesoleval õppeaastal.
7. Vello Satsi, Terje Satsi ja Kai Petersoni tagasiside Väärtuste projekti reisist Sogndali, Norrasse.
8. IX klassi lõpukella aktus algab 25. mail kell 12.00.
9. K, 25. mail toimub staadionil 7.-8. tunni ajal XII klasside korraldatud pallimänguturniir X-XII klassidele. Osaleb ka põhikooliastme võistkond.
10. T, 31. mail toimub VII b klassi väljasõit Kõrvemaale.
11. E-T, 30.-31. mail on X klass ekskursioonil. T, 31. mai tunnid toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega.
12. N, 26. mail viibib meie kooli võistkond KEAT võistlusel.
13. K, 25. mail on III a, b ja c klassid õppekäigul Rakveres.
14. N, 26. mail on II klasside mudilaskoor Kloogal.
15. R, 27. mail alates kell 11.00 on IV a klass Kuusalu Rahvamajas tantsulaagris.
16. E, 30. mail on II a, b ja c klassid õppekäigul Tallinnas.