Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

• Jalakäijad kõnnivad kõnniteel või sõidutee ääres vasakul pool.
• Pimedal ajal kannavad jalakäijad parempoolsel küljel põlve kõrgusel helkurit.
• Jalakäijad ja jalgratturid ületavad teed vaid selleks ettenähtud kohas, olles eelnevalt paremale ja vasakule vaadates veendunud, et ületus on ohutu. Rattur võiks teed ületada sadulast maha tulnuna.
• Valgusfooriga ülekäigurada ületatakse vaid rohelise tulega.
• Koolibussist maha tulles ületatakse teed siis, kui buss on ära sõitnud. Nii bussi eest kui ka tagant tee ületamine on ohtlik, sest lähenev auto võib märkamatuks jääda.
• Jalgratturid veenduvad enne sõidu alustamist, et rattal on toimivad pidurid, signaalkell, kodarahelkurid, ees valge ja taga punane helkur ning pimedal ajal ees valge ja taga punane tuli.
• Jalgrattaga sõidetakse jalgrattateel või sõidutee parempoolses ääres. Viimasel juhul alates 10. eluaastast ning jalgratturi juhilubade olemasolul. Nooremad lapsed sõidavad õuealas, jalgrattateel ning kuni 12. eluaastani kõnniteel.
• Jalgrattaga liigeldes kantakse kiivrit. Kuni 16. eluaastani kindlasti, kuid seda võiks ka vanemas eas kanda.
• Roolikeerajad veenduvad enne sõidu alustamist, et nende masin vastab tehnonõuetele ning selle kindlustus kehtib.
• Sõidukijuhid võtavad hoo maha nii enne reguleeritud kui ka reguleerimata ülekäigurada, sõltumata lubatud suurimast kiirusest.
• Liigeldes ollakse ettevaatlik ja ümbritseva suhtes tähelepanelik!

Kõik need reeglid on olemas põhjusega – tagada liiklejate turvalisus – ja kui me neid järgime, jõuame igal hommikul ohutult tööle ja kooli ning õhtul koju. Hoolime üksteisest ja ümbritsevast!

Teili Piiskoppel
noorsoopolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond