Prindi
Kategooria: Artiklid

Seoses kooli algusega järgmisel nädalal edastame noorsoopolitseiniku liiklusteemalise artikli:

Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled ...
Nii algab üks populaarseima kooli alguse laulu refrään, mida ilmselt vähesed koolijütsid sügise hakul kuulda tahavad. Ometi pole parata, kooli tuleb igal juhul minna ja tegelikult on ju algne trots põhjendamatu – näeb vanu sõpru ning pea saab targemaks. Kuna aga suur osa suvest veedetakse tihtipeale maal vanavanemate juures või suvelaagrites, kipuvad olulised linnas ja asulas liiklemisreeglid ununema, mistõttu tuletan mõned põhilised meelde. Ohutu liiklemise põhitõdede kordamine on hea nii uljamatele algklassiõpilastele kui ka juba osavamatele jalgsi- ja jalgrattaga liiklejatele. ning spetsialistidele suuremate sõiduvahenditega.

• Jalakäijad kõnnivad kõnniteel või sõidutee ääres vasakul pool.
• Pimedal ajal kannavad jalakäijad parempoolsel küljel põlve kõrgusel helkurit.
• Jalakäijad ja jalgratturid ületavad teed vaid selleks ettenähtud kohas, olles eelnevalt paremale ja vasakule vaadates veendunud, et ületus on ohutu. Rattur võiks teed ületada sadulast maha tulnuna.
• Valgusfooriga ülekäigurada ületatakse vaid rohelise tulega.
• Koolibussist maha tulles ületatakse teed siis, kui buss on ära sõitnud. Nii bussi eest kui ka tagant tee ületamine on ohtlik, sest lähenev auto võib märkamatuks jääda.
• Jalgratturid veenduvad enne sõidu alustamist, et rattal on toimivad pidurid, signaalkell, kodarahelkurid, ees valge ja taga punane helkur ning pimedal ajal ees valge ja taga punane tuli.
• Jalgrattaga sõidetakse jalgrattateel või sõidutee parempoolses ääres. Viimasel juhul alates 10. eluaastast ning jalgratturi juhilubade olemasolul. Nooremad lapsed sõidavad õuealas, jalgrattateel ning kuni 12. eluaastani kõnniteel.
• Jalgrattaga liigeldes kantakse kiivrit. Kuni 16. eluaastani kindlasti, kuid seda võiks ka vanemas eas kanda.
• Roolikeerajad veenduvad enne sõidu alustamist, et nende masin vastab tehnonõuetele ning selle kindlustus kehtib.
• Sõidukijuhid võtavad hoo maha nii enne reguleeritud kui ka reguleerimata ülekäigurada, sõltumata lubatud suurimast kiirusest.
• Liigeldes ollakse ettevaatlik ja ümbritseva suhtes tähelepanelik!

Kõik need reeglid on olemas põhjusega – tagada liiklejate turvalisus – ja kui me neid järgime, jõuame igal hommikul ohutult tööle ja kooli ning õhtul koju. Hoolime üksteisest ja ümbritsevast!

Teili Piiskoppel
noorsoopolitseinik
Ida-Harju politseijaoskond