Liikumine kooli ümbruses

Õpilastel, kes naasevad kontaktõppesse palume tutvuda kooli ümbruses liikumise skeemiga, sest seoses lammutus- ja ehitustöödega tuleb arvestada mitmete muudatustega.

KuusaluKK liikumisskeem ehitus v

Täna tähistasime oma kooli aastapäeva – nagu ikka 17. oktoobril. Seekord täitus Kuusalu hariduselul juba 261. aasta.
Esimese tunni ajal said kõik õpilased ja koolitöötajad õppealajuhatajalt ja direktorilt traditsiooniliselt sünnipäeva puhul kommi. Klassides valitses elev ja pidulik meeleolu.
Järgnesid kooli aastapäeva aktused kooli aulas. Alustuseks lauldi kooli valssi. Oma pidupäevakõnes mõtiskles direktor Vello Sats kooli ajaloo üle – milline on meie kool olnud varem, milline ta on nüüd ja milline ta võib olla tulevikus. Ta tõi välja ka teadmise, et meie koolis on ikka toetutud põhiväärtustele, mille aluseks on kolm A-tähega algavat ilusat ja tähtsat sõna: need on Armastus, Austus ja Areng.
Nagu alati kooli aastapäeva aktustel, peeti meeles koolitöötajaid, kellel on koolis töötades täitunud ümmargune arv tööaastaid. Seekord said kooli tänukirja sel puhul Ene Uibo, Pille Pürg, Hiie Kikkas, Signe Täll, Sirje Paunel, Ivar Eelnurm, Heli Perg, Ulvi Üprus ja Merja Rumm.
Ilusaks traditsiooniks on ka Kuusalu Keskkooli Teenetemärgi üleandmine kooli aastapäeval. Märgi said kooli sekretär Heli Perg, abiõpetaja Silvi Mäits ja direktor Vello Sats.
X klassi õpilased said direktorilt kooli õpinguraamatu koos edusoovidega kolmeks gümnaasiumiaastaks.
Aktusele olid kutsutud ka meie kooli endine õpetaja Menda Kirsmaa ja endine õpilane Villu Sillanurm, kes rääkisid filmi „Agu Sihvka annab aru“ filmimisest meie koolis. Aktuse lõpetuseks vaadati „Agu Sihvkat“ ühiselt. Film oli heaks meenutuseks meie koolimaja algusaastatest.
Rõõmsat pidupäeva kõikidele, kellele meie kool on tähtis!