1. Tagasiside meie kooli õpilaste PISA 2015 testile on suurepärane – meie õpilaste tulemused on kõikides valdkondades tublisti üle Eesti keskmise tulemuse. Aitäh õpilastele ja õpetajatele!
2. Tänu õpetaja Saima Kallionsivule õpilaste hea ettevalmistamise eest Eesti Kooliteatrite maakondlikuks vooruks.
3. Ingrit Keerma tagasiside Kaasava hariduse projekti sõidust Belgiasse.
4. 13.- 17. märtsil viibivad seoses Väärtuste projektiga Sitsiilias Jana Tikerpuu, Hegne Kibuvits, Pille Pant ja Kaja-Astrid Reiska.
5. 14. – 23. märtsil viibib Anu Ukkivi Väärtuste projekti raames töövarjuna Norras Sogndalis.
6. Suitsuprii klassi ennetusprogrammiga jõudis edukalt lõpuni V a klass. Tublid!
7. T, 28. märtsil toimub aulas V-VI klasside lastevanematele koolitus „Kuidas lahendada konflikte last toetades“. Oodatud on ka teiste klasside õpilaste vanemad!
8. Ainesektsioonide tagasiside digiõppepäevale on positiivne, jätkame digiõppepäevadega ka tulevikus.
9. T, 14. märtsil toimub lugemissaalis Emakeelepäeva puhul kohtumine kirjanik Arvo Valtoniga. (4. tund – XI klass, 5. tund – X ja XII klass)
10. N, 16. märtsil toimub sotsiaalsete oskuste koolitus. (3. tund – V b klass, 5. tund – VI a klass)
11. Järgmine infovahetund toimub E, 3. aprillil.
12. VI klassid viibivad K, 29. märtsil alates 2. tunnist teatris.
13. Elle Halliksaar viibib T, 14. märtsil koolitusel.
14. Piret Kamber viibib N, 16. märtsil koolitusel.
15. Vello Sats viibib E, 27. märtsil koolitusel. Teda asendab Saima Kallionsivu.
16. Astrid Rõuk viibib E-K, 27.-29. märtsil palgata puhkusel.
17. Aili Kontus viibib E-K, 27.-29. märtsil puhkusel. Teda asendab Piret Kamber.
18. 20. - 24. märtsil on koolivaheaeg!