Neljapäev, 1. juuni
I – IV klassides toimuvad õppekäigud, matkad ja teised klassi üritused.
V – XI klassides toimub spordipäev ja tegevused klassijuhatajaga.
IX klassil toimub eesti keele eksam.
Koolibussid väljuvad kell 14.
Õppenõukogu koosolek toimub algusega kell 14.00.

Reede, 2. juuni
I – IV klassid: toimuvad õppekäigud, matkad ja teised klassi üritused.
V – XI klassides toimuvad matkad ja väljasõidud.
Koolibussid väljuvad kell 14.

Esmaspäev, 5. juuni
I – IV klassides toimub spordipäev ja tegevused klassijuhatajaga.
V – XI klassidele toimub VII b inimeseõpetuse projekti tutvustus ja töötoad.
Koolibussid väljuvad kell 14.

Teisipäev, 6. juuni
Õppeaasta lõpuaktused toimuvad järgmistel aegadel:
I - IV klassid kell 8.00
V - VII klassid kell 10.00
VIII, X ja XI klassid kel 9.00
Koolibussid väljuvad kell 11.00.

Toitlustamine kooli sööklas toimub E, 5. juunini.
Viimane pikapäevarühma toitlustamine toimub T, 30. mail.
K-E, 31. mail – 5. juunil toimub söömine järgmistel aegadel:
I-IV klassid: kell 10.35 - 10.55.
V-XI klassid: 11.45 - 12.00.
T, 6. juunil saavad õpilased sööklast pakid.

Täiendav õppetöö toimub alates 7. juunist.