1. Tänu õpetaja Tiina Benderile ja matemaatika ainesektsioonile põneva ja hariva matemaatikanädala korraldamise eest.
2. Õppenõukogu koosolek toimub K, 29. novembril algusega kell 14.00 lugemissaalis.
3. K, 29. novembril toimub 6 tundi, pikapäevarühma toitlustamist ei toimu ja koolibussid väljuvad kooli juurest kell 14.00. Kui mõne bussi kohta selgub muu info, siis sellest teatatakse täiendavalt.
4. N, 30. novembril toimuvad aulas trimestri lõpu kogunemised järgnevalt:
2. tund I-IV klassid; 3. tund V-VII klassid; 4. tund VIII-XII klassid
Kogunemisel esitab XI klass kooli aastapäevaballi kava.
5. R, 15. detsembril kell 14.15 tähistame lugemissaalis meenutuste õhtupoolikuga 150 aasta möödumist hariduse andmise algusest Kuusalu mail (end vanas Kiiu koolimajas).
6. Osaleme 4.-10. detsembril peetavas rahvusvahelises KoodiTunnis: https://code.org/
7. Järgmine nädal on meie koolis võrokeste nädal. Kooliraadios õpetatakse hommikuti võro keelt, pannakse üles näitus.
8. K, 29. novembril on kohtumine Contraga: 4. tund – V-VII klass, 5. tund – VIII-XII klass
9. Kooliraadios edastatakse Võro raadio uudiseid ja ansambel „Ummamuudu“ muusikat.
10. Rajaleidja töötab K, 22. novembril VII klassidega.
11. K, 22. novembril on VI klassid alates kell 12.15 õppekäigul.
12. Piret Kamber viibib T, 21. novembril ja N, 23. novembril koolitusel.
13. Elle Halliksaar viibib N, 23. novembril koolitusel.