1. E, 4. detsembril esimese tunni alguses edastatakse kooliraadio kaudu advenditervitus.
2. 5. jaanuaril toimub kooli juhtkonna arutelu sisehindamise teemadel.
3. Uued autahvli pildid on üles pandud – aitäh Margit Krönströmile.
4. Meie kool on HTM-i korraldatava IV ja VII klasside loodusõpetuse katselise tasemetöö valimis.
5. K, 29. novembril väljuvad Kostivere ja Kolga sinine buss kell 15.50. Pikapäevarühm seda vajavatele õpilastele toimub geograafiaklassis, pikapäevarühma õpetaja on Viivi Vunk.
6. Järgmisel nädalal toimub lugemissaalis õpilaskodu koosolek.
7. N, 30. novembril peale 4. tundi toimub arvutiklassis koolitus õpetajatele, kes soovivad abi järgmisel nädalal toimuva Koodinädala tundide läbiviimiseks.
8. T, 28.novembril esimese tunni lõpus pannakse tööle äkkrünnaku sireen,
9. Uurimistööde juhendajate koosolek toimub T, 28. novembril peale 3. tundi arvutiklassis.
10. K, 6. detsembril 8. tunni ajal esinevad aulas meie kooli koorid. Soovijad palutakse kuulama.
11. Rajaleidja nõustamine toimub järgmiselt:
T, 28. november VII b klass (2 nõustajat)
K, 29. november VII e ja VII b klassid (2 nõustajat ilmselt)
N, 30. november VII a klass (üks nõustaja)
T, 5. detsember VII a klass
K, 6. detsember VII a ja VIII a klasside õpilased, kes ei käinud eelmistel päevadel
12. R, 1. detsembril on Piret Kamberil vaba päev.
13. Vello Sats viibib N, 30. novembril alates kell 14.00 koolitusel.
14. Piret Kamber ja Piia Palge-Lepik viibivad T, 28. novembril koolitusel.