Harjumaa koolide 8. klasside inglise keele online viktoriinis „Australia“ said meie kooli mõlemad võistkonnad auhinnalised kohad:
1. koha saavutas 8A klassi võistkond (Aaron Allmägi, Marta Raidla, Joosep Mürk).
3. koha sai 8B klassi võistkond (Joanna Roopa, Kerstin Trei, Miikael Martti Vatunen)
Õpilasi juhendas õpetaja Kai Peterson. Palju õnne tubli soorituse eest!