8. veebruar 2018 oli see päev, mil alustasime Kuusalu Keskkoolis õpetajavahetusega kiusuennetustöös. Laulasmaa kooli huvijuht Gethe Kooli arutles täna viie klassiga kiusuennetusteemadel juba alates kella 8-st hommikul. Õpilased ja õpetajad võtsid uue KiVa õpetaja heatahtlikult vastu ja aruteluteemasid oleks jätkunud kauemakski.
Õpilased andsid õpetaja Gethele ka tagasisidet, näiteks: õpetaja rääkis vabalt, oli enesekindel ja juhtis jututeemat. Ta tõi näiteid elust, see haaras kaasa. Kõigil oli võimalus oma arvamust avaldada. Suur aitäh Gethe ja Laulasmaa Kool! 12. märtsil on Kuusalu Keskkooli õpetajate kord Laulasmaale KiVa tunde andma minna.

KiVa v