9. veebruaril kell 13 avas Karl Jaco Daniel (8A) Kuusalu Keskkooli Linnutee koridoris oma esimese isikliku kunstinäituse "Pliiatsijoonistus", mida ta esitles kui oma 8. klassi loovtööd. Avamisele olid kutsutud kõik tema aineõpetajad ja klassikaaslased. Rahvast kogunes uudistama ka teistest klassidest. Karl Jaco pidas ka lühikese avakõne, kus ta ütles, et on õppinud vaid omal käel. Esimese näitusel oleva töö joonistas ta aastal 2011 ja igas järgnevas töös on näha tugevat arengut. Joonistused on tehtud suure pühendumusega ja uskuge mind, selles noores kunstnikus on peidus veelgi enam. Karl Jaco näitus võeti vastu heade sõnade ja soojade kallistustega, paljudele tuli aga tema anne suureks üllatuseks. Kindlasti saab koolipere näha ka tulevikus tema näitusi, sest uued tööd juba valmivad. Näitust saab külastada kuni 23. veebruarini.

Jaco1 Jaco2

Fotode autor: Virge Marnat