Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21.02.18 algusega kell 17.30.

Koosoleku päevakava:
1. Söögiautomaadid
2. Ruumikitsikus - kuidas edasi?
3. Hoolekogu otsuste ja tegevuse kuvamine
4. Bussides turvavöö kasutamine
5. Edasised teemad, mida hoolekogu poolt vaja arutada

Indrek Link
Hoolekogu esimees