Õppenõukogu koosolek toimub teisipäeval, 6. märtsil algusega kell 14.00 lugemissaalis.

Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse II trimestri tulemuste analüüs
3. Info üleminekueksamite kohta
4. Lastevanematega suhtlemisest