Prindi
Kategooria: Artiklid

Sel õppeaastal toimus digiõppepäev esmaspäeval, 2. aprillil, mis oli kalendris teine ülestõusmispüha. Nii tekkis lastel järjest neli koolivaba päeva. See oli juba teine digiõppepäev Kuusalu koolis. Eelmisel aastal oli koolivaba 23. veebruar, päev enne Eesti Vabariigi aastapäeva.
Kui aasta tagasi valmistasid digiülesanded ette ainesektsioonid, siis sel aastal tegid seda klassijuhatajad. Nii oli ühe klassiastme õpilastel sama ülesanne. Reeglina tutvustasid õpetajad ülesandeid klassides juba nädal aega varem. Ülesannete esitamise tähtaeg oli digiõppepäeva õhtul või järgmisel koolipäeval. Paljud lapsed tegid oma ülesande ära juba ammu enne tähtaega.

Õpilaste ja vanemate tagasisidest selgus, et digiõppepäevaga jäädi üldjuhul väga rahule: algklassiõpilastel oli kosutav vaba päev kevadmärkide otsimiseks. Hinnati suurepärast võimalust koos vanematega looduses aega veetes ülesandeid lahendada. Digiõppepäev arendas laste digioskusi, loovust, jutustamis- ja kirjutamisoskust. „Digiga“ said lapsed üldjuhul hästi hakkama, lisaks oli hästi lõimitud õuesõpe, emakeel, loodus- ja kunstiõpetuse ained. Kõigil oli hea võimalus häid hindeid saada.
Esines ka üksikuid tegemata töid või juhendist valesti arusaamist. Edaspidi tuleks tööde esitamiseks määrata konkreetne tähtaeg, nii on õpetajal lihtsam tööde laekumist jälgida.
Ka vanemate klasside õpilased ei jäänud digiülesannetega hätta. Lastele meeldis teistmoodi õppimise päev, kus sai koos sõpradega aega veeta ja rühmatöid teha. Hea oli viibida looduses, eriti huvitas õpilasi õues liikumise ja GPS-kunsti ühendamine. See päev oli hea vaheldus koolitööle: sai kodus olla ja samas tavapärasest erinevalt õppida. Digipäeva ülesanded olid pea kõigi ainetega lõimitud: emakeel, matemaatika, bioloogia, inimeseõpetus, tehnoloogiaõpetus, kodundus, kunstiõpetus, inglise keel.
Sel aastal paistis silma, et tehnoloogia valikülesande raames laekus palju rohkem töid: 9. klassi poistelt ja tüdrukutelt tuli kokku 16 3D-prinditava preesi (rahvussõle) kavandit.
Õpilaste ja õpetajate tagasisidest selgus, et digipäeva ülesanded olid erineva raskusastmega. Edaspidi sooviti kehtestada digiülesannetele selgemad kriteeriumid, et need poleks liiga kerged ega liiga rasked. Samuti vaja täpsustada hindamispõhimõtteid, eriti põhikooli osas.
Järgmine kord saame arvestada õpilaste ja õpetajate ettepanekutega ja muuta digiõppepäevad veelgi põnevamaks ja oodatud sündmuseks, nii et sel päeval oleks kindel roll õpilaste ja õpetajate digipädevuste arengus.