1. Tervitused õppeaasta alguseks – koos kujundame õppeaasta selliseks, nagu me kõik seda soovime.
2. Meie koolis on alanud õppeaastal 675 õpilast – 43 õpilast rohkem kui eelmise õppeaasta alguses.
3. Trimestrite hinded pannakse järgnevalt: esimene trimester 30. novembril, teine trimester 8. märtsil, kolmas trimester 5. juunil.
4. IV ja VII klassides tuleb loodusainete tasemetöö.
5. XII klassis õpib käesoleval õppeaastal YFU raames vahetusõpilane Belgiast, Andreas Boghaert.
6. Õpilaste karjäärinõustamisega hakkab Rajaleidja asemel tegelema Töötukassa.
7. 31. augustil sõlmiti Pärnus Koolirahu leping. Ka meie kool on sellega liitunud.
8. Enne esimest tundi on kooli sööklas võimalik süüa hommikuputru.
9. Tutvustada õpilastele Tulekahju korral tegutsemise plaani ja evakueerimisjuhendit. Evakuatsiooniõppus toimub septembrikuus.
10. Alates 1. oktoobrist töötab koolis eripedagoogina Piret Kukk.
11. Ainesektsioonide juhtide koosolek Saima Kallionsivuga toimub 11. septembril 7. tunni ajal lugemissaalis.
12. Tunniplaanis on sisse viidud vajalikud muudatused.
13. Õpilaste kaotatud (unustatud) riideid hoitakse edaspidi iga järgmise koolivaheaja lõpuni. Soovitus: kirjutada laste riietusesemetele omaniku nimi sisse.
14. Kontrollida eKoolis lastevanemate kontaktandmeid (eriti telefoninumbrid) – kõikide õpilaste vanemate kontaktandmed peavad olema eKoolis. Kontaktandmete muudatuse korral tuleb kohe klassijuhatajale teatada.
15. VIII a klass viibib 5.-7. septembril õppekäigul.