Õuevahetundide eesmärk on soodustada õpilaste aktiivset liikumist tunnivälisel ajal, rakendades Liikuma kutsuva kooli põhimõtteid.

Kutsume üles viibima õues iga ilmaga ja jälgime, et õpilaste riietus ja jalanõud oleksid ilmastikule vastavad. Siseruumides kantakse põrandaid mittemäärivaid, puhtaid jalanõusid.
Õpilane jälgib kella ja jõuab õuevahetunnist tundi õigeaegselt.

 

Õuealad

Kooli peasissekäigu juures asub peamiselt algklassidele mõeldud ala. Õues viibib üks korrapidaja-õpetaja. Õuetegevusi ei toimu vahetult kooli peasissekäigu ees, akende all ega lipumasti ümber. Õuevahetunni ala piirneb õpetaja parkla hekiga. Männikusse õuevahetundide ajal ei minda.
Koolimaja ja spordikeskuse vahelisel alal peab korda üks korrapidaja-õpetaja. Õpetaja viibib väljas igapäevaselt 3., 4. ja 5. vahetunnil. Alale on maha joonistatud aktiivset liikumist soodustavad mängualad. Skateparki kasutatakse vastavalt Skatepargi kasutamise eeskirjale.
Avatakse koolimaja siseõu, kuhu pääseb moodulite ning fuajee ukse kaudu. See ala on mõeldud pigem vanematele õpilastele, kes soovivad vahetunnid veeta vaikselt ja rahulikult. Kärarikkad tegevused on selles alas keelatud. Korrapidajaõpetajat selles alas ei ole.
Jalgratastega sõitmine õuevahetundide ajal neil aladel ei ole lubatud.
Tõukeratastega võib sõita spordikeskuse ees oleval punase kiviga kaetud alal.
Jalgpalli mängitakse koolimaja taga asuval harjutusväljakul.

Vahendite kasutus

Kõik 1.- 4. klassid saavad enda kasutusse õuevahendite kasti, mis sisaldab baasvahendeid (kummikeksud, hüpitsad, väikesed pallid, suuremad pallid, reketid).
Kutsume üles 5.-12. klasside õpilased läbi mõtlema, mis vahendeid on neil kodudes, millega oleks tore ja turvaline kooliõuel vahetunni ajal mängida. Klassijuhatajad julgustavad õpilasi ise oma õuevahetunde sisustama aktiivselt ja liikuvalt.

Mobiilivaba ala laieneb

Eelmisel õppeaastal muutus algklasside majaosa 1. ja 2. korrus mobiilivabaks alaks.
Seoses uute 1. klasside ruumide asukohaga nn. keeltekoridoris (2. korrus), muutub mobiilivabaks sealne koridor, raamatukogu esine ning aula esine. Piiriks on tuletõkkeuksed.
Mobiilivabas alas on maha joonistatud aktiivset tegevust soodustavad mängualad.
Mobiilivabaks ala on ka nn. roheline miil (õpilaskodu 1.korrus).
Mobiilivaba ala tähistavad vastavad märgid.