Teisipäeval, 11. septembril viienda tunni ajal toimus meie koolis evakuatsiooniõppus.
Tuleohutuse seadusest tulenevalt on koolid kohustatud korraldama vähemalt üks kord aastas õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta ning tuleohutuskoolituse kõikidele töötajatele. Nii teeme seda meiegi.
Kõik õpilased ja koolitöötajad evakueerusid häiresignaali peale parklasse, iga klass oma kindlaks määratud kohta. Õppust jälginud OÜ Tuleoht tuleohutusspetsialist Margo Kivi ja kooli juhtkond tänavad kõiki asjaliku käitumise ja hea koostöö eest.
Tuleohutuskoolitus koolitöötajatele toimub 17. oktoobril.