1. Tänu õpetajatele Margit Jäetmale, Ingrit Keermale, Maria Treile, Ilvard Eeriksoole ja Sergo Treufeldile õpilaste hea ettevalmistamise eest koolidevahelisteks staadioniteatejooksude võistluseks.
2. Õpilaskappe on juurde tellitud, saabuvad oktoobris.
3. Järgime Liikuma kutsuva kooli põhimõtteid – liigume ka ise rohkem!
4. K, 17. oktoobril kell 10.30-12.30 viibivad meie koolis Euroopa koolijuhid. Toimub õpilaste kontsert ja kaks õpituba.
5. Lastevanemate üldkoosolek toimub T, 9. oktoobril.
6. Meenutame õpilastele, et koolipäeva vältel ei sõideta jalgratastega ega minda jalgrattahoidlasse.
7. Kuusalu valla hariduspreemia saamiseks esitatakse juhtkonna otsusel järgmised kandidaadid: Ene Uibo, Urmas Mark, Piret Kamber ja meie kool kui Aasta kiusuennetaja kool.
8. N, 20. septembril algusega kell 10.00 toimuvad staadionil jalgpallivõistlused.
9. Piret Kamber ei viibi E, 17. septembril koolis.
10. Noored Kooli arenguprogrammi esimene koolitus toimub E-T, 22.-23. oktoobril.
11. Viive Abel ei viibi T, 18. septembril alates kell 9.00 koolis.
12. Vello Sats viibib N, 20. septembril alates kell 11.00 HKJÜ nõupidamisel. Teda asendab Aili Kontus.
13. Saima Kallionsivu ei viibi R, 21. septembril koolis. Teda asendab Elle Halliksaar.