1. Õppenõukogu otsusega võeti käesoleva õppeaasta töö aluseks 2018/ 2019 üldtööplaan.
2. Käesoleva õppeaasta viimane koolipäev on eeldatavalt R, 7. juuni.
3. Korraldame L, 20. oktoobril kooli digisünnipäeva. Koolis toimuvad Code Week raames töötoad, kus on võimalik osaleda õpilastel ja lastevanematel. Õpilased, kes töötubades ei osale, lahendavad kooli ajalooga seotud digiülesanded.
4. T, 25. septembril kell 9.00 – 10.30 viibivad koolis programmi Noored kooli ja rahvusvahelise programmi Teach for All esindajad.
5. E, 15. oktoobril 4. vahetunnil tutvustab Karl Kuuse õpilastele väikelaeva juhiks saamise võimalust.
6. Jalgratastega tuleb sõita teisi liiklejaid ohustamata! Vajadusel anda kella ning kiivrit tuleb alati kanda.          NB! Jalgrattaid ei jäeta parklasse ööseks ega nädalavahetuseks!
7. Meenutame õpilastele viisaka käitumise reegleid – poisid võtavad majas mütsi peast, aknalaudadel ei istuta, pinkidel ega laudadel ei olda jalgupidi. Riietuse puhul meenutame kodukorra sätet: koolis käiakse puhaste ja ametiruumidesse sobivate riietega.
8. V-XII klasside õpilastele meenutame, et õuevahetundideks tuleb kaasa võtta oma vahendid (pallid jms).
9. 24.-28. septembril on koolis Teadlaste Öö Festivali üritused, korraldavad loodusainete õpetajad.
10. Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad Carmen Tiinas (XII klass), Klaara Saar (XI klass) ja Kärt Kirsimaa (IX b klass). Õpilasesinduse nõupidamised toimuvad teisipäeviti peale 3. tundi muusikaklassis.
11. Uuenenud on eKooli vestluste moodul.
12. Opiq.ee keskkonda on õpetajatel võimalik kasutada õppetöös.
13. K, 26. septembril algusega kell 18.00 toimub lugemissaalis kooli hoolekogu koosolek.
14. Kaja-Astrid Reiska viibib 25. septembrist 9. oktoobrini töövarjuna Itaalias.
15. Piia Palge-Lepik on E-K, 24.-26. septembril hoolduslehel.
16. Saima Kallionsivu viibib E-K, 1.-3. oktoobril Vilniuses, teda asendab Astrid Rõuk.
17. Aili Kontus viibib N-R, 27.-28. septembril vabariiklikel õppealajuhatajate koostööpäevadel.
18. K, 3. oktoobril on Va ja Vb klassid alates kell 10.00 õppekäigul.