Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

1. V-XII klasside õpilaste aastavahetuspidu toimub K, 18. detsembril.
2. K, 4. detsembril väljuvad koolibussid kell 14.00, välja arvatud Kostivere buss ja nn Kolga sinine buss, mis väljuvad tavalisel kolmapäevasel ajal.
3. Õpilastele, kelle koolibuss väljub K, 4. detsembril hiljem kui 14.00, toimub geograafiaklassis pikapäevarühm. Pikapäevarühma eine on K, 4. detsembril ainult õpilastele, kelle koolibuss väljub hiljem.
4. Ainesektsioonide juhtide koosoleku aeg on muudetud, koosolek toimub T, 10. detsembril 8. tunni ajal koolijuhi kabinetis.
5. K, 4. detsembril toimuval õppenõukogu koosolekul tutvustavad Kai Peterson ja Pille Pürg matemaatikaprojekti nädalat Itaalias.
6. Käesoleva õppeaasta digipäev toimub tööplaani järgi L, 2. mail. Ülesanded antakse õpilastele eelnevalt ja neid võib täita igal sobival ajal.
7. T, 3. detsembril 4.-5. tunni ajal toimuval päkapikupeol osaleb ka IX b klass.
8. Viive Abel viibib N, 5. detsembril koolitusel.
9. Aili Kontus viibib R, 6. detsembril konverentsil „PISA 2018“.
10. Vello Sats viibib T, 3. detsembril alates kell 13.00 Harjumaa koolijuhtide nõupidamisel.