Täna langetame pea ...

ALEKSANDER ARDEL
20.01.1943 - 26.01.2020

Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas …