1. Mälestame oma endist õpetajat, treenerit ja koolijuhti Aleksander Ardelit. Õpetajate toas seatakse sisse mälestuste raamat, kuhu kõikidel on võimalik kuni reedeni kirjutada oma sõnad Sassile.
2. KiVa koosolekul toodi välja, et KiVa tööd tehakse I-VI klassides, kuid nõrgaks jääb töö V-VI klassides. KiVa tunde, kus käsitletakse kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning kus tegeldakse ka laiemalt väärtuskasvatusega ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetamisega, tuleb vastavalt KiVa programmile teha kaks korda kuus. Korraldame veebruari koolivaheajal koolituse klassijuhatajatele KiVa teemadel.
3. K, 29. jaanuaril 8. tunni ajal toimub koolijuhi kabinetis ainesektsioonide juhtide koosolek.
4. Kool hakkab otsima järgmiseks õppeaastaks eripedagoogi.
5. Õnnitlused Taavi Eskole, kellele omistati Eesti Kooriühingu aunimetus Aasta muusikaõpetaja-koorijuht 2019.
6. Õnnitlused Astrid Rõugule, kes lõpetas Tallinna Ülikoolis koolituse ja sai litsentsi uute testimisvahendite kasutamiseks I-IX klassides.
7. 10.-14. veebruaril võõrustame Erasmus+ Vaimse tervise projekti partnereid. Projektiga seotud õpetajate koosolek toimub K, 29. jaanuaril 8. tunni ajal.