Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Digiõppepäev Kuusalu valla koolides, seega ka meie koolis, on seotud sellega, et lõpetame oma kooliaasta 5. juunil ehk kaks päeva varem kui HTM-i poolt ette nähtud.
Esimene päev oli ette tehtud pühapäeval, 1. septembril ja teine tuleb tööplaani järgi teha laupäeval, 2. mail. Päeva käsitlemine digiõppepäevana oli kirjeldatud Kuusalu Vallavalitsuse korralduses 06. detsember 2019 nr 804, mille tegemisel toetuti ka PGS-i nõuetele.
Digiõppepäeva ülesande sooritamiseks on aega kaks nädalat, seega valib õpilane ise sobiva aja alates 2. maist 17. maini. Õpilased veedavad digipäeva väljas liikudes, kasutades nutivahendit.
Ülesande teostamisel on teretulnud ka pereliikmete või sõbra kaasamine, arvestades eriolukorras kehtivat 2+2 reeglit.
Õpilased saavad valida endale sobiva tegevuse kolme variandi seast:
1. Avastusrada omal valikul
2. GPS kunst
3. Actionboundi rada "Kuusalu digiseiklus"
Õpilased saadavad klassijuhatajale tagasiside digipäeva tegevustest hiljemalt 18. maiks.
Juhtkond