Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas põhikooli loovtöö ning gümnaasiumi koolieksami sooritamine on eriolukorrast tulenevalt võimalik. Otsustame ka III trimestri ja aasta kokkuvõtva hindamise.

IX klass
Loovtööd on enamusel õpilastest eelmisel õppeaastal sooritatud. Sooritamata on töö mõnel IX klassi õpilasel.
Otsus: Hindame olukorda selliseks, et tööd on võimalik sooritada vaatamata eriolukorrale, seega on IX klassi lõpetaja jaoks loovtöö sooritamine kohustuslik.
XII klass
XII klassi õpilaste jaoks on praegu kõige olulisem valmistuda riigieksamiteks. Lisaks sellele koolieksamiks valmistumine ja koolieksami läbiviimine oleks väga keeruline.
Otsus: Käesoleval õppeaastal XII klassis koolieksamit ei toimu.
II – IV klass hindamine
Otsus: III trimestri hinded on „arvestatud/mittearvestatud“. Aastahinded on numbrilised. III trimestril hoolsust ja käitumist hinnata pole vaja.
V – XI klass hindamine
Otsus: III trimestri hinded võivad olla kas numbrilised või „arvestatud/mittearvestatud“. Aastahinded peavad reeglina olema numbrilised. III trimestril käitumist hinnata pole vaja.