Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Kuusalu Keskkoolis algab õpikute laenutamine
alates 24. augustist kell 8.30 - 12.30.
Algklassid (2. - 4. klass) saavad õpikud kätte raamatukogust,
5. - 12. klassid saavad õpikud kätte õpikutekogust.
25. augustil on ÕPIKUTEKOGU SULETUD!

NB! VÕLGLASED ei saa enne uusi õpikuid, kui eelmised on ära toodud.
Infot võlgnevuse kohta saab tel. 60 24 377.