2011/12 õppeaastal avati Kuusalu Keskkooli 10. klassis kolm õppesuunda: loodus-reaalainete õppesuund, sotsiaal-humanitaarainete õppesuund ja praktilise kallakuga õppesuund.
2014/ 2015 õppeaastast jätkame kahe õppesuunaga: loodus- ja reaalainete ning sotsiaal- ja humanitaarainete õppesuunad.

Riikliku õppekava kohaselt peab gümnaasiumiõpilane kolme õppeaasta jooksul läbima vähemalt 96 kursust (63 kohustuslikku, 20 õppesuunaga määratud ja vähemalt 13 kursust enda valikul). Kõikides õppesuundades on kohustuslikud kursused järgmised: eesti keel (6), kirjandus (5), inglise keel (5), vene keel (5), matemaatika (8), geograafia (2), bioloogia (4), keemia (3), füüsika (5), ajalugu (6), ühiskonnaõpetus (2), inimgeograafia (1), inimeseõpetus (1), muusikaajalugu (3), kunstiajalugu (2) ja kehaline kasvatus (5).
Loodus-reaalainete õppesuunas õpitakse lisaks matemaatika laia kursust (6), 8 kursust loodusaineid (keemia, bioloogia, füüsika, geograafia), 2 kursust kirjandust, 3 kursust inglise keelt ja 1 kursus uurimistöö koostamise aluseid.
Sotsiaal-humanitaarainete õppesuunas õpitakse lisaks kirjandust (4), inglise keelt (6), religioonilugu (1), 8 kursust sotsiaalaineid (ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia, psühholoogia) ja 1 kursus uurimistöö koostamise aluseid.
Valikainetena on kõikidel 10. klassi tulevatel õpilastel võimalik õppida matemaatikat, saksa keelt, arvutiõpetust, planimeetriat, majandusõpetust, inglisekeelset maatundmist (inglisekeelsed riigid, inglisekeelne kirjandus ja Eesti), joonestamist, meediaõpet, usundiõpetust, karjääriõpetust, õpilasfirma loomist, riigikaitseõpetust, kehalist kasvatust (pallimängud), toidu valmistamist ja täiendavalt valmistuda inglise keele riigieksamiks.