Esimesse klassi minev laps võiks osata

 • Hoida oma asju
 • Riietuda iseseisvalt (sealhulgas paelu siduda)
 • Arvestada teistega, kontrollida vastavalt olukorrale oma emotsioone (rõõm, viha, kurbus)
 • Väljendada oma soove, osata enda eest seista
 • Töötada laua taga mingi ülesande kallal vähemalt 20 minutit
 • Lõpetada alustatud tegevus – joonistus, pilt, lauamäng vms
 • Kuulata tähelepanelikult etteloetavat jutukest
 • Tunda tähti
 • Osata häälida sõnu (näit. R-E-B-A-N-E) ja häälitud sõna ära tunda
 • Määrata häälikute asukoht sõnas, näiteks lammas algab l-häälikuga, lõpeb s-häälikuga
 • Lühemaid sõnu (kahe- kolmetähelisi) kokku veerida
 • Vastata küsimustele kuuldu, loetu kohta
 • Vastata küsimustele
  • Kui vana sa oled?
  • Millal on sinu sünnipäev?
  • Mis on sinu ema ja isa nimi?
  • Mitu õde-venda sul on?
  • Mis on sinu aadress?
  • Kellena töötavad sinu ema ja isa?
  • Mis aastaaeg praegu väljas on? (Tuua välja aastaaja olulised tunnused)
 • Tunda värve, näit. Mis värvi on pluus sinu seljas?
 • Tunda paremat ja vasakut poolt, osata teadmisi praktikas rakendada, näiteks: Pööra paremale! Vaata vasakule!
 • Teada, mis on ülal, all või vahepeal, ees, taga, kõrval
 • Loendada arve 1 – 10 ja tagurpidi. Osata vastata küsimustele, näiteks:
  • Missugused arvud asuvad 4 ja 7 vahel? (Vastus: 5 ja 6)
  • Missugused arvud asuvad 9 ja 5 vahel? (Vastus: 8, 7 ja 6)
 • Vastata suuliselt tekstülesannete küsimustele, näiteks: Mul on kolm õuna, söön ühe ära. Mitu õuna jääb alles?
 • Jutustada pildi ja pildiseeria järgi
 • Öelda, missugune element ei sobi ritta, näiteks: hunt, karu, siil, rebane, põder, jalgratas. Põhjendada, miks ei sobi jalgratas?
 • Teada nädalapäevi ja osata neid järjestada