• Käesoleval nädalal viime läbi evakuatsiooniõppuse, seekord vahetunni ajal.
• Kooli tugispetsialistid viibivad N, 1. oktoobril alates kell 13.30 Kolga koolis.
• Enesekaitsekursus huviringina algab R, 2. oktoobril kell 16.00.
• R, 2. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Esimese tunni alguses toimub spordikeskuse võimlas aktus. Selle lõppedes sõidavad õpetajad Tallinna ja pärast seda kooli tagasi. Tunde annavad 12. klasside õpilased.
• Kooli 260. aastapäeva komisjon koguneb igal reedel kell 14.00 lugemissaalis.
• T, 29. septembril on kooli praeguse hoolekogu viimane koosolek.
• Direktor Vello Sats viibib T, 29. septembril Hariduskonverentsil ja 5.-12. oktoobril Harju Koolijuhtide Ühenduse õppereisil.