• Juhtkonna otsusel valitakse kooli hoolekogu uude koosseisu 5 lastevanemate esindajat. Valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul 29. oktoobril.
  • Eelmise nädala evakuatsiooniõppus õnnestus hästi – aitäh kõikidele, kes sellele kaasa aitasid!
  • T, 6. oktoobril 3. tunni ajal toimub XII klasside õpilaste kohtumine TTÜ esindajatega. Teema: edasiõppimisvõimalused TTÜ-s.
  • T, 6. oktoobril 5. tunni ajal toimub I-IV klasside õpilastele aulas teatrietendus.
  • K, 7. oktoobril viibib VIII b klass õppekäigul.
  • E-R, 5.-9. oktoobril viibib õpetaja Tiina Tursman koolitusel.