Lugupeetud lapsevanemad!

Olete palutud lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 29. oktoobril algusega kell 18.30 kooli aulas.
Koosoleku päevakord:
1. Kooli hoolekogu tööst 2014/15. õppeaastal - Piret Kamber
2. Hoolekogu liikmete valimine - Vello Sats
3. Õppetöö - tagasiside 2014/15. õppeaastale ja käesoleva õppeaasta eesmärgid - Aili Kontus, Vello Sats
4. Rahvusvahelised projektid - Piia Palge-Lepik
5. eKooli võimalused lapsevanemale - Viive Abel
6. Tugikeskuse tegevusest. KiVa projekti tutvustus - Piret Kamber
7. Huvitegevus koolis - Saima Kallionsivu
8. Õpilaste tervis - Natalja Skipitiene

Lugupidamisega
Vello Sats