Kuusalu 18.02.2020 nr 2-9/ 40

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Pille Pürgi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile, kes saavutas 7. klasside arvestuses Harjumaa matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus 1. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht