Armas koolipere – head olümpiahuvilised!

Tore on mõelda sellele, et kõik me oleme olümpiamängudel osalejad. Meie kooli olümpiamängudel osalejad. Olümpiamängud on ju suuremaid kultuuri- ja spordisündmusi tänapäeva maailmas. Raske on leida riiki või paika maailmas, kus seda suurüritust ei tähtsustataks. Kuid olümpiamängude puhul ei ole tegemist mitte ainult spordisündmusega, vaid ainult ühe osaga suurest protsessist nimega olümpialiikumine. Nii on ka meie kooliga. Oleme liitunud kooliolümpia liikumisega ja see ei tähenda mitte ainult spordivõistlusi ja pidu kolmandal-neljandal juunil, vaid midagi palju enamat.

Mul on hea meel praegusega avada olümpiaharidusperiood meie koolis. See on väga huvitav aeg. Toimuma hakkab palju põnevat: kõik klassid valivad omale riigi, mida nad tahavad olümpiamängudel esindada, pannakse üles stendid, toimub olümpiateemaline viktoriin, erinevates ainetundides saate kindlasti teada palju huvitavat olümpialiikumisest, ka selle aasta tantsukavad on seotud olümpiamängudega, tulemas on kohtumised tuntud sportlastega ja palju muud põnevat.
Käima lähevad mitmesugused konkursid:
* Ausa mängu konkurss
* Maskotikonkurss
* Olümpiamängude diplomite ja medalite kujundamise konkurss
* Kõige sportlikuma õpetaja konkurss
* Kirjandi- ja kunstikonkurss

Iga teekond, ka kõige pikem, algab esimestest sammudest. Sportlase tee olümpiamängudele algab lapsepõlvest. See on pikk ja kindlasti tulvil katsumusi. Aga see on kindlasti jõukohane kõikidele, kes arvestavad spordi üllaid põhimõtteid, kes jäävad kindlaks ausale mängule, nii spordis kui kogu elus. Kõik olümpiahariduse põhimõtted on soetud ausa mänguga ja siia kuuluvad nii ilusad põhimõtted, nagu:
- reeglitest ja lubadustest kinnipidamine
- visa pingutamine
- väärikalt võitmine ja oskus kaotada
- endast parima andmine
- teistest lugupidamine
- lõpuni võitlemine
- üksteisemõistmine
- positiivsete emotsioonide pakkumine

Enamus meist järgibki neid ilusaid põhimõtteid.
Soovin, et me kõik võtaksime need põhimõtted omaks ja järgiksime neid. Järgiksime alati. Järgiksime kogu elu.

Soovin kõikidele meie kooliolümpialiikumise osalistele põnevat ja aktiivset olümpiaharidusperioodi ja palju jõudu ja edu korraldajatele!