Kooli hoolekogu koosolek toimub 04.12.2018 kell 18:00.

Päevakorras on teemad:
- Õpilaste vastuvõtu kord;
- Kodukorra muudatused;
- SA Innove 2018. aasta rahuloluküsitluste tagasiside;
- klassikursust kordama jäänud õpilase õppetöös osalemine;
- lapsevanema teavitamine lapse haigestumise korral koolis.