Lugupeetud lapsevanem
Sügisel kooliteed alustavate laste vanemate koosolek toimub Kuusalu keskkooli aulas
esmaspäeval, 12. juunil 2017, kell 18.00.

Päevakorras:
• Kuusalu kooli tutvustus - direktor Vello Sats, õppealajuhataja Aili Kontus
• Tutvumine klassiõpetajatega.
• Koosolek jätkub klassides.

Palume kaasa võtta laste koolivalmiduse kaardid.