Hoolekogu koosolek toimub 15.06.2017 algusega kell 18.00 kooli lugemissaalis.
Hoolekogu päevakorda on esitatud alljärgnevad küsimused:
1. Kuusalu keskkooli põhimäärus (Vello Sats)
2. Garderoobi kappide küsimus (Heidi Ehala)
3. Ruumipuudus 3d klassi näitel (Kaisa Kajo)
4. Kaotatud ja leitud riiete hoiustamine ning tagastamine omanikele (Kaisa Kajo)
5. Kokkuvõte õppeaasta tähtsamatest küsimustest (Heigo Vija)