1. Dokumendihaldussüsteemi Amphora koolitus toimub T, 8. mail alates kell 8.15. ruumis nr 127.
2. E-K, 7.-9. mail toimub internaadi osas inglise keele riigieksami suuline osa. Eksamipäevadel ei sisene õpilased internaadiosa teisele korrusele ilma õpetajata.
3. Tunniplaanis on seoses inglise keele riigieksamiga palju muudatusi – palun jälgige tunniplaani!
4. K-N, 9.-10. mail toimub meie koolis PISA-test.
5. R, 11. mail 3.-5. tunni ajal toimub IX klasside eesti keele proovieksam.
6. K, 9. mail 8. tunni ajal toimub direktori kabinetis ainesektsioonide juhtide koosolek.
7. Järgmisest õppeaastast algab Nordplusi projekt gümnaasiumiosale (õpetajad ja õpilased). Partnerid on Norrast ja Fääri saartelt.
8. T, 8. mail 6. tunni ajal toimub lugemissaalis IX klasside õpilastele Maanteeameti koolitus. Koolitaja: Märt Treier.
9. K, 9. mail toimuvad aulas turvalise interneti loengud (lektor Illimar Reinbusch) järgmiselt:
2. tund - VI klassid; 3. tund – VII klassid; 4. tund – IV klassid; 5. tund – V klassid.
10. T, 8. mail viibivad VII e ja VIII c klass õppekäigul.
11. K, 9. mail on VIII b klass õppekäigul alates kell 10.15.
12. N, 10. mail 3. tunni ajal algklasside näiteringi etendus aulas, vaatajateks I klassid ja II a klass.
13. N, 10. mail kell 19.00 toimub spordikeskuses rahvatantsurühmade kontsert.
14. N, 17. mail on koolis fotograaf, tehakse klassipilte. Ilusa ilma korral õues, vihmaga aulas.
15. R, 11. mail on algklasside näitering riiklikul festivalil Rõngus.
16. R, 11. mail alates kell 9.30 viibivad VII klassid teatris.
17. R, 11. mail viibivad mudilaskoor ja lastekoor Keilas Heino Kaljuste nimelisel laulupäeval.
18. E, 14. mail on VIII b klass Arukülas esinemas.
19. Kevadkontserdid toimuvad järgmiselt:
K, 16. mai – III-IV klassid (kell 18.00)
T, 22. mai – I-II klassid (kell 18.00) ja V-XII klassid (kell 19.00)
20. Sirje Paunel ja Vello Sats viibivad N, 10. mail koolitusel.