Õppenõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 6. juunil algusega kell 14.00 lugemissaalis.

Päevakord:

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
3. Täiendav õppetöö
4. Sõnaline hindamine I kooliastmes
5. Sisehindamise aruanne
6. Õppetööd toetavate vahendite tutvustus
7. 2017. a tasemetööde tulemused
8. Muud küsimused