Järgmine õppenõukogu koosolek toimub teisipäeval, 19. juunil algusega kell 9.00.
Päevakord:
1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
2. Muud küsimused