Järgmisel nädalal s.o. 24-28. septembril toimub Teadlaste Öö Festivali nädal, milles ka meie kool aktiivselt osaleb.
Õpilasjuhendate abiga teeme tundides erinevaid töötubasid, näiteks stressipall, paberlennukid, tuulelohe, hologramm, LED-latern, vee puhastamine ja palju muud huvitavat. Vahetundides saab fuajees vaadata põnevaid katseid.
Ilusat teadusnädalat meile kõigile!